بلوز بافت زنبوری ترک

139,000 تومان

سایز3-4سال*قد کل37-دورسینه33-قد استین از یقه36
سایز7-8سال*قد کل42-دورسینه38-قداستین از یقه47
سایز8-9سال*قد کل46-دورسینه39-قداستین از یقه50
سایز9-10سال*قد کل50-دور سینه41-قد استین از یقه52

پاک کردن